Prosjekter

Byggefelt Oen

Regulert område klart for oppsetting av boliger. 24 eneboligtomter. Feltet ligger på begge sider av veggen ved innkjøringer til Kollsnes. Ti enheter på nordsiden og 14 enheter på sørsiden.

KJELDEBERGET PÅ ANGELTVEIT

Vedlagte bilder viser prinsipp for utbygging. Her er kommer 30 enheter på 100 m2 med to og tre etasjer.  Aktuell utbygging vil ha varierende størrelse på leilighetene og dermed bedre tilpassing til terreng.

Beregninger tilsier at det kan være mulig med ca 40 enheter.

Oen i Øygarden

Regulert område klar for oppsetting av 60 enheter. Området ligger like ved innkjøringen til Kollsnes.

BYGGEFELT SPJELD

Krav til felles regulering utvikles sammen med øvrige grunneiere. 

Friborg - Rasmushaugen på Kolltveit

Ferdig regulært tomt for 24 enheter.

Arkitekt Rolv Eide holder på med prosjektering av blokk, vedlagte bilder er utkast og er ikke endelige.

Leiligheter med utsikt mot Bergen og gode solforhold i fra vest. 

To eneboliger på Spjeld

KOMMER FOR SALG!

To eneboliger på Spjeld. Gbnr.  28/5.

Under søknad.

Enebolig på Hauglandshella

KOMMER FOR SALG!

Under prosjektering: Enebolig på Hauglandshella - Askøy. Gbnr. 19/436.