Fana Sparebank

Øygarden elektriske as

Geitanger bygg as

Rørleggermester Frode Løland